Eğitmenlerimizin ve öğrencilerimizin aydınlık birikimine güveniyoruz !

 

Eğitim ve öğretim dönemine, zorunlu din dersi zorbalığı, manipüle edilmiş bir 15 Temmuz bildirisi ve fırsatçılıkla işten uzaklaştırılan öğretmenlerimizin hüznüyle başlıyoruz.

 

AKP eliyle tarikatların, cemaatlerin her türden gerici vakıf ve teşkilatın asli unsur haline getirildiği eğitim sistemi; düşünmeyen, soru sormayan “inanan” bir nesil yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla zorunlu din dersi ilköğretim çağına kadar indirilmiş, müfredat ve tüm eğitim materyali bu gözle yeniden düzenlenmiştir.

 

Ancak bizler eşit ve bilimsel temelli bir eğitim sistemine inanıyoruz, okullarımızın, eğitmenlerimizin ve öğrencilerimizin aydınlık birikimine güveniyoruz.

 

Hiç kimsenin ve hiçbir zorun bu aydınlık birikimi sıfırlamaya gücünün yetmeyeceğini biliyoruz.

Karanlığa arkasını dönen liseliler, fırsatçılıkla işten uzaklaştırılan meslektaşlarına sahip çıkan eğitimciler, sorgulayan bireyler yetiştirmek amacıyla soru sormayı bir yöntem olarak gören ve öğreten eğitimciler, bilime, özgürlüğe, akla ve insana inanan öğretmenler, öğretim üyeleri, cumhuriyete ve onun aydınlığına, laikliğe sahip çıkan öğrenciler bu birikimin asli unsurlarıdır.

Biliyoruz ki bu birikim okullarımızda yeni eğitim ve öğretim yılında karanlığa geçit vermeyecek!

Bizleri karanlığa ve cehalete mahkum etmeye çalışan gerici iktidar ise hesap verecek!

Aydınlanma Hareketi olarak karanlığa geçit vermeyen eğitimcilerimiz ile öğrencilerimizi selamlıyoruz.

 

Bu mücadelede hep birlikteyiz!

 

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi

 

 

 

 

Aydınlanma Hareketi