CUMHURİYETİ YENİDEN KURACAĞIZ...

 

Cumhuriyetin 93. kuruluş yılında ülkemiz; emperyalizmin ve sermayenin desteklediği gerici iktidarlarca tarikat ve cemaatlerin kucağına atılmıştır.

 

Cumhuriyet tekke ve zaviyeleri kapatmış, şeyhlik, müritlik gibi lakapları yasaklamışken, bugün tarikat ve cemaatler eğitimden sağlığa devlet örgütlenmesinin temeli haline gelmiştir. Dört yaşındaki çocuklara şeriat propagandası yaptıran da iş cinayetlerine kader diyen de ülkeyi felaketin eşiğine getiren de gerici iktidarın asalak yapılanmaları olan tarikat ve cemaatlerdir.

 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile dini eğitim veren medreseler kapatılmış, eğitim birliği sağlanmışken, bugün din eğitimi anaokullarına kadar inmiş, liselerde kız ve erkek öğrencilerin binalarının ayrılması, karma eğitimin sonunun getirilmesi istenmiştir. Eğitimde dinselleşmenin sonucu anaokulu öğrencisinin “cennete gitmek için ölmek” istemesi veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kansere “inanç ve dua” ile çare arayan projeler üretmesi olmuştur.

 

Cumhuriyetin kazanımları ile kadın erkek eşitliğine dair ilerici adımlar atılırken, bugün gerici AKP iktidarı pek çok şeyin yanı sıra imamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilebileceğini gündem etmiş, kadının erkek ile eşit olamayacağını her fırsatta dile getirmiş, kadınlara şeriatçı saldırıları meşru görmüştür.

 

Gerici iktidar Cumhuriyetin izlerini silme gayretindeyken, cumhuriyetçilik adına mevlit okunmakta, tarikatlara dinsel özgürlükler alanında yer açılmaktadır.

 

Türkiye bu karanlık tabloya hapsolmayacak aydınlanmacı birikime ve güce sahiptir. Cumhuriyetin 93. yılında ülkenin en büyük aydınlanmacı kazanımını yeniden kurmak bu ilerici birikime düşer.

 

Bu ülkede ilericiliğe dair ne varsa kemiren tarikatlar ve cemaatler dağıtılmalıdır!

 

Laiklik mücadelesi yükseltilmeli, dinin toplumsal alandan arındırılması için kavga verilmeli, gericiliğin emperyalizm ve sermaye ile ilişkisi ifşa edilmelidir!

 

Cumhuriyeti yeniden kuracağız!

 

 

Aydınlanma Hareketi