ZORUNLU DİN DERSLERİ KALDIRILMALI

ÇOCUKLARIMIZA DEVLET ELİYLE İNANÇ DAYATILMASINA SON VERİLMELİDİR

 

Bizler eşit ve bilimsel temelli bir eğitim sistemine inanıyoruz.

 

12 Eylül askeri darbesinden bu yana süregelen din dersinin zorunlu kılınması uygulaması, bugün AKP tarafından 4+4+4 eğitim sistemi ile gelen yeni düzenlemelerle ilköğretim çağına kadar indirilmiştir.

 

Çocuklarımız, gençlerimiz düşüncelerini özgürce ve bilimsel yöntemlerle belirleme haklarına sahiptir. Bu nedenle, zorunlu din eğitimi ile İslamın bir mezhebinin çocuklarımıza dayatılması bu haklarının gaspı anlamına gelmektedir.

 

Tarikatların, cemaatlerin, her türden gerici vakıf ve teşkilatların asli unsur haline getirildiği eğitim sistemi, bir yandan çocuklarımızın akıllarını esir almakta, onları bilimsel ve özgür düşünce yönteminden uzaklaştırmakta, bir yandan da ülkemizin geleceğini karartmaktadır.

AKP döneminde başta eğitim sistemi olmak üzere, tüm kurum ve kamusal hizmetler dinsel kural ve referanslarla dönüştürülmeye çalışılmakta, toplumsal yaşam bu kurallarla tabi kılınmaktadır.

 

Çocuklarımız özgür bir yaşamı hak etmektedir.

 

Üşenmeyelim, sakınmayalım ve çocuklarımız için dava açalım.

 

İlköğretim yaşında olan çocuklarımızın velilerini daha özgür, eşit ve bilimsel temelli eğitim için dava açma hakkını kullanmaya davet ediyoruz.

 

Bu zorbalığa mahkûm değiliz ve olmayacağız.

 

Çocuklarımızın aydınlık yüzlerini soldurmayalım, haklarımızın takipçisi olalım.

 

Zorunlu din dersinden muafiyet kazanmak için yapılması gerekenler.

Dava dilekçesi örneği

Okul Müdürlüğü'ne muafiyet dilekçesi örneği

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne muafiyet dilekçesi örneği

 

 

 

 

Aydınlanma Hareketi